اخذ دعوتنامه نمایشگاهی از اروپا

اخذ دعوتنامه نمایشگاهی از اروپا

 

دعوتنامه نمایشگاهی

 

دعوتنامه نمایشگاهی یکی از انواع دعوتنامه هاست که برای مسافرت و دریافت وصدور روادیدتسهیل کننده محسوب می شود. از دعوتنامه نمایشگاهی هم به عنوان نمونه ای از دعوت نامه ها با عنوان دعوتنامه تجاری یاد می کنند.

دعوتنامه چیست

 

دعوتنامه یه برگه کاغذ ساده است که حاوی مطلبی (متنی )دال بر دعوت شخص یا گروهی افراد می باشدکه از آنها دعوت می شوددر زمانی مشخص در مکانی مشخص حضوریابند. لازمه ی مسافرت به بسیاری از کشورها دریافت روادید و ویزااست و به این منظور لازم است فرد در خواست کننده روادید، دعوتنامه ای از سمت یکی از ساکنین و یا موسسات دولت کشورمزبور، و یاشهروندان کشورمورد نظرداشته باشد.

دعوتنامه نمایشگاهی

 

دعوتنامه نمایشگاهی برگه دعوت از سوی کشور مبدا است که بوسیله ی آن از شما دعوت می شود به کشور فوق به منظور بازدید از نمایشگاه مورد نظر بروید. با توجه به رقابت شدید اقتصادی بین کشور های صنعتی و لزوم گسترش تجارت وبه منظور تبادلات اقتصادی و تجاری همه سال تعداد زیادی نمایشگاه در سطح بین المللی برگزار می شودوافراد برای حضور در نمایشگاهها نیاز به دریافت ویزا دارند اکثر افراد برای حضور در نمایشگاههای صنعتی و بین الممللی نیاز به دعوتنامه هایی دارند که بتوانند در این نمایشگاه ها شرکت نمایند.

صنعتگران در اغلب این نمایشگاه ها شرکت می کنند و از سوی آنهابرای شرکت ها و اشخاصی که قصد شرکت در این نمایشگاه ها را دارند دعوتنامه نمایشگاهی ارسال می شود. در این نوع دعوتنامه اطلاعات کامل فرد ارسال کننده دعوت(میزبان) و اطلاعات کامل فرد ی که دعوتنامه برای او ارسال شده است(مهمان) مشخص می شود.

 

دریافت دعوتنامه نمایشگاهی

 

دعوتنامه نمایشگاهی در زمره ی دعوتنامه های تجاری قرار می گیرد و فرد برای اخذ ویزای تجاری به سفارت کشور مورد نظر مراجعه نماید.وجود دعوتنامه ی تجاری در پرونده ی مدارک ارایه شده الزامی می باشد. این دعوتنامه توسط شرکتهای رسمی و ثبت شده و برگزار کننده ی نمایشگاه برای شما ارسال می شود ولی ویزای تجاری برای اخذ سایر ویزا ها کاربردندارد.

برای شرکت در نمایشگاه ها و به این جهت که دعوتنامه نمایشگاهی را دریافت نمایید بایدبرای درخواست صدور دعوتنامه اقدام نمایید این دعوتنامه که از طرف شخص ،شرکت های ثبت شده و برگزار کننده ی نمایشگاه و یا گروه پزشکی می تواندارسال شود، مدرک معتبری برای شما محسوب می شود. دعوتنامه ها به صورت ایمیل و الکترونیک ارسال می شود .در دعوتنامه اهداف سفر ،مدت زمان سفر و اطلاعات و مدارک شرکت و یا شخص مربوطه به طور دقیق مشخص می شود. دعوتنامه نمایشگاه باید مطابق با قوانین اعلام شده باشد تا مورد تایید سفارت قرار گیرد.دعوتنامه ارسال شده باید حاوی مهر و امضا باشد و گرنه فاقد اعتبار است.

شرایط گرفتن دعوتنامه نمایشگاهی

 

اصولا شما برای سفر به هر کشوری نیاز به ویزا یا روادید دارید. گرفتن ویزا کار چندان راحتی نیست ، اما یکی از کارهایی که می تواند دریافت ویزا را برای شما آسان تر نماید ارسال دعوتنامه از طرف دوست، خانواده، همکار، دانشگاه، و شرکت یا کارخانه ،صاحب مشاغل درکشور مقصداست. در واقع دعوتنامه ضمانت کننده ی حضور فرد در کشور مقصد است.

مطلب بسیار مهم در دعوتنامه ها صداقت در نوشتن دعوتنامه و ارسال آن است. که علاوه براین که از اهمیت بالای ی برخوردار است در موافقت با تقاضا هم نقش عمده ای دارد. در واقع فردی که دعوتنامه را می نویسد تمامی موارد را تضمین و مسئولیت را برعهده می گیرد. مثلا در دعوتنامه قید می شود که تمامی مخارج شما را متقبل شده است. در این صورت باید به عنوان ضمانت مقداری پول در حساب خود داشته باشد. یا کپی برابر اصل شده ی فیش حقوقی خود را همراه دعوتنامه ضمیمه کندو ارایه دهد.

باید در نظر داشته باشید که دعوتنامه نمایشگاهی برای همه صادر و فرستاده نمی شود .دعوتنامه نمایشگاهی برای متقاضیانی فرستاده می شود که در زمینه ی نمایشگاه برگزار شده؛ تحصیل کرده باشند و صاحب علم بالایی در این زمینه هستند. بعضی از افرادی که این علم را ندارند و یا فقط مشتاق به شرکت در نمایشگاه هستند برااساس مصلحت اندیشی برگزار کنندگان به منظور شرکت در نمایشگاه باشرایط خاصی می توانند دعوتنامه نمایشگاهی را دریافت کنند.اغلب پس از ارسال دعوتنامه نمایشگاهی مسیولین نمایشگاه برای مهاجرین و بازدید کنندگان خارجی هتل برای اقامتشان رزرو می کنند. اما اگر شخص به صورت شخصی تقاضای دعوتنامه نمایشگاهی داده، باید برای مدت اقامت خود هتلی رزرو کند.

 

اخذ دعوتنامه نمایشگاهی از اروپا

مزایای دعوتنامه نمایشگاهی

 

مزایای دعوتنامه نمایشگاهی هم شامل حال فرد دعوت کننده می شود و هم شامل حال فرد دعوت شده، به این صورت که فرد دعوت شونده به راحتی می تواند ویزای معتبری بگیرد و با بازدید از نمایشگاه برگزار شده با پیشرفت های کشور های دیگر در زمینه و رشته کاری خود اشنایی یابدو با سازه های مدرن آشنا شود . فرد دعوت کننده نیز با ارسال این دعوتنامه و بازدید فرد مهاجر سبب رونق اقتصادی و پیشرفت خود و معرفی کسب و کار خویش و تبادل حرفه و تجارتی بین المللی می شوددر نتیجه دعوتنامه نمایشگاهی دارای سودی دو طرفه است.

پس از این که دعوتنامه نمایشگاهی رادریافت کردیدباید برای در یافت ویزا اقدام نمایید برای این منظور ابتدا فرم در خواست ویزای کشور مقصد را که معمولا به صورت آنلاین است، تکمیل نمایید و سپس فرم تکمیل شده همراه دیگر مدارک لازم را به سفارت کشور مقصدارایه دهید. سپس باید در سایت کنسولگری کشور مورد نظر،وقت سفارت را انتخاب نموده و پس از تعیین وقت سفارت در زمان مقرر شده برای مصاحبه و انگشت نگاری در سفارت کشور مورد نظر حاضر شوید . اکثرا صلاحیت فرد برای دریافت ویزا پس از مصاحبه تایید می شود. باید همه ی مدارک از جمله کد رهگیری دعوتنامه نمایشگاه و پاسپورت به سفارت کشور مورد نظر ارسال شود. دعوتنامه نمایشگاهی باید به پاسپورت الصاق شود.

در دعوتنامه ی نمایشگاه به دقت هدف از سفر را مشخص نمایید برای افرادی که قصد دارید در بازدید از نمایشگاه همراهتان باشد حتما مشخصات صحیحی وارد نمایید .در دعوتنامه نمایشگاه فرد یا برگزار کننده ای که برای شما دعوتنامه نمایشگاه ارسال می کند این امتیاز مثبت را به شما می دهد که در روند اخذویزا جلوتر بیفتید.

اعلام می دارد که شما به چه دلیلی قرار است در این نمایشگاه شرکت کنید. بنابراین مدارکی دال بر ار تباط شغلی و یافرهنگی و جانبی شما با موضوعیت نمایشگاه بایستی ارایه شود. دعوتنامه نمایشگاهی فرد با جزییات کامل بایستی جزییات و ماهیت سفر را مشخص نماید. در دعوتنامه نمایشگاهی رویداد و فعالیت هایی که در نمایشگاه صورت می گیرد باید مشخص باشد که پس از بررسی رویداد نمایشگاه مشخص می شود که هدف از بازدید چیست.

فردی که دعوتنامه نمایشگاهی را تنظیم می کندباید درزمینه ی هزینه ها کاملا شفاف سازی نمایدو مشخص باشد پرداخت هزینه ها به چه شکل صورت می پذیرد. ودرواقع مدعی تقبل هزینه های سفر شما می شود. این نکته تاثیر بسزایی در اخذ ویزا داردو از نکاتی است که در دعوتنامه نمایشگاهی بایدکاملا روشن باشد.
مدت زمان اقامت از مواردی است که بسیار مهم است. باید مشخص شودودرصورتی که زمان مشخص شده از حد مجاز غیر طبیعی به نظر برسد قطعا نمی توانیدویزا بگیرید.

 

موسسه ما با توجه به شغل و تجارت شما می تواند دعوتنامه مورد نظر را دریافت که یکی از ارکان مهم برای دریافت ویزا در شرایط فعلی میباشد کمک کند.برای هر کشوری که مد نظر دارید ما می توانیم در صورت برگزاری آن نمایشگاه برای شما بلیط را تهیه نمائیم.