فلومتر جرم حجمی – کوریولیس- (Mass Flow Meter)

فلومتر جرم حجمی – کوریولیس- (Mass Flow Meter)

فلومتر جرم حجمی فلومتر کوریولیس با استفاده از پدیده عجیبی به نام اثر کوریولیس کار می کند. هنگامی که یک جرم در یک سیستم دوار به حرکت در میاید، نیرویی عمود بر جهت آن را تجربه می کند. این ابزار فلومتر جرمی واقعی نامیده می شوند. زیرا قادر به اندازه گیری میزان سیال در حال...

بیشتر بخوانید
فلومتر پیتوت (Pitot tube Flow Meter)

فلومتر پیتوت (Pitot tube Flow Meter)

فلومتر پیتوت فلومتر پیتوت ابزاری است که میزان جریان سیال یا سرعت حرکت آن را اندازه گیری می کند. جریان سیال عامل مهمی در صنایعی مانند پتروشیمی و آب و فاضلاب است. شما باید این اعداد را به دقت محاسبه و اندازه گیری کنید. فلومترها نیز در این زمینه مهم هستند. افراد زیادی...

بیشتر بخوانید
فلومتر اختلاف فشار یا DP (Diffrential Pressure Flow Meter)

فلومتر اختلاف فشار یا DP (Diffrential Pressure Flow Meter)

فلومتر اختلاف فشار فلومتر DP نوعی فلومتر است که جریان سیال را با اندازه گیری افت فشار در مسیر لوله اندازه گیری می کند. فلومترهای فشار دیفرانسیل با استفاده از معادله برنولی کار می کنند. بر اساس معادله برنولی، با افزایش سرعت سیال، فشار آن کاهش می یابد. >>> لیست...

بیشتر بخوانید
روتامتر (Rotameter)

روتامتر (Rotameter)

روتامتر روتامتر نوعی دبی سنج است که می تواند نحوه حرکت سیال در لوله را برای ما اندازه گیری کند. این مایع می تواند مایع یا گاز باشد. بسیاری از مردم از روتامترها برای بررسی میزان جریان آب استفاده می کنند. روتامتر از یک لوله با یک شناور در داخل تشکیل شده است. از آنجا که...

بیشتر بخوانید
سوئیچ فشار (Pressure Switch)

سوئیچ فشار (Pressure Switch)

سوئیچ فشار سوئیچ فشار ابزاری الکتریکی است که فشار را در هر محیطی اندازه گیری می کند. از این ابزار برای تشخیص وجود مایع در اطراف استفاده می شود. سوئیچ فشار بررسی می کند که آیا فشار تغییر می کند و آیا کاربر فشار خاصی را تنظیم می کند. این تجهیزات برای نظارت بر فشار...

بیشتر بخوانید
ترنسمیتر فشار (Pressure Transmitter)

ترنسمیتر فشار (Pressure Transmitter)

ترنسمیتر فشار ترانسمیتر فشار ابزار بسیار مهمی است که می تواند از بسیاری از بلایا جلوگیری کند. این ابزار که ترانسمیتر فشار یا مبدل فشار نیز نامیده می شود، می تواند کارهایی بیش از اندازه گیری فشار انجام دهد که در کارخانه ها بسیار مهم است. کارشناسان فرآیند فکر می کنند که...

بیشتر بخوانید
فلومتر اوریفیس پلیت (Orifice Plate flow mete)

فلومتر اوریفیس پلیت (Orifice Plate flow mete)

فلومتر اوریفیس پلیت فلومتر اوریفیس پلیت روشی ساده برای اندازه گیری میزان جریان سیال با مقایسه اختلاف فشار است. فناوری اوریفیس از رایج ترین روش های اندازه گیری جریان سیال به حساب می آید. کاربرد این ابزار بسیار گسترده است و معمولاً شامل تمام اندازه‌گیری‌های جریان...

بیشتر بخوانید