پروژه پیشرفته کلاسیک

پروژه پیشرفته کلاسیک

بازطراحی پروژه‌ی صعود توضیحات پروژه پوسته ساز یا تم‌بیلدر دیوی، قدرت دیوی بیلدر را بصورت کامل در تمامی قسمت‌های قالب دیوی منعکس میکند، این یک سیستم قالب‌بندی کامل و تمام عیار برای وبسایت‌هاست؛ که به شما اجازه میدهد سربرگ‌ها، پاورقی‌ها، صفحات دسته‌بندی‌ها، ساختار...