فلومتر اولتراسونیک (ultrasonic Flow Meter)

فلومتر اولتراسونیک (ultrasonic Flow Meter)

فلومتر اولتراسونیک فلومتر اولتراسونیک از امواج صوتی برای اندازه گیری سرعت حرکت سیال در لوله استفاده می کند. هنگامی که جریان وجود ندارد، فرکانس امواج مافوق صوت به یک لوله منتقل می شود و بازتاب آن مانند سیال است. در طول جریان، موجی که منعکس می شود به دلیل اثر داپلر...
فلومتر ونتوری (venturi flow meter)

فلومتر ونتوری (venturi flow meter)

فلومتر ونتوری فلومتر ونتوری وسیله ای است که از معادله برنولی برای اندازه گیری دبی استفاده می کند. این دستگاه دارای لوله ای است که به صورت گرد و یک سوراخ کوچک در وسط دارد که این باعث می شود که مایع سریعتر جریان یابد. >>> لیست تجهیزات در صنایع نفت و گاز همانطور...
فلومتر مغناطیسی (Magnetic Flow Meter)

فلومتر مغناطیسی (Magnetic Flow Meter)

فلومتر مغناطیسی دبی سنج مغناطیسی یا فلومتر مغناطیسی (Magnetic Flow Meter) ابزاری است که سرعت و دبی سیال را با استفاده از قانون فارادی اندازه گیری می کند. از فلومترهای الکترومغناطیسی را برای اندازه گیری دبی سیالات با رسانایی کمتر از 5 میکروزیمنس بر ثانیه استفاده می...
فلومتر جرمی حرارتی (Thermal mass flow meter)

فلومتر جرمی حرارتی (Thermal mass flow meter)

فلومتر جرمی حرارتی برای اندازه گیری گازها از فلومتر جرمی حرارتی استفاده می کنند. برای خرید فلومترهای جرمی حرارتی باید به موارد خاصی فکر کنید. هنگام خرید فلومتر فاکتورهایی از جمله جرم حرارتی، حتما نوع گاز، سرعت حرکت آن و اندازه لوله باید مورد بررسی قرار بگیرند. در چند...
فلومتر جرم حجمی – کوریولیس- (Mass Flow Meter)

فلومتر جرم حجمی – کوریولیس- (Mass Flow Meter)

فلومتر جرم حجمی فلومتر کوریولیس با استفاده از پدیده عجیبی به نام اثر کوریولیس کار می کند. هنگامی که یک جرم در یک سیستم دوار به حرکت در میاید، نیرویی عمود بر جهت آن را تجربه می کند. این ابزار فلومتر جرمی واقعی نامیده می شوند. زیرا قادر به اندازه گیری میزان سیال در حال...
فلومتر پیتوت (Pitot tube Flow Meter)

فلومتر پیتوت (Pitot tube Flow Meter)

فلومتر پیتوت فلومتر پیتوت ابزاری است که میزان جریان سیال یا سرعت حرکت آن را اندازه گیری می کند. جریان سیال عامل مهمی در صنایعی مانند پتروشیمی و آب و فاضلاب است. شما باید این اعداد را به دقت محاسبه و اندازه گیری کنید. فلومترها نیز در این زمینه مهم هستند. افراد زیادی...